Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević održali su danas video-konferenciju sa predstavnicima italijanske regije Lombardija, na kojoj se razgovaralo o osnaživanju saradnje dveju regija i realizaciji Memoranduma o saradnji potpisanog između Lombardije i Vojvodine, sa akcentom na turističkom sektoru.

Tokom konferencije su predstavnici Turističke organizacije Vojvodine, kao i krovne italijanske Turističke organizacije "Eksplora" prezentovali kulturne i turističke potencijale dveju regija.