Adresa: Sremski Karlovci

Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca oko Trga Branka Radičevića izuzetno je vredna ambijentalna kulturno – istorijska celina, nastala tokom XVIII, XIX i početkom XX veka, u čijem centru je barokna česma od crvenog mermera. Česma "Četiri lava" je barokna fontana iz 1779. godine, nastala kao završetak prvog gradskog vodovoda, koji je počeo da se gradi posle velike epidemije kuge 1795. godine. Na trgu je i Patrijaršijski dvor, najmonumentalnija građevina u gradu, građena od 1892. do 1894. godine. Pored dvora je srpska Saborna crkva, sagrađena 1762. godine, koja ima dva zvonika. Barokni ikonostas, izuzetne umetničke vrednosti, oslikali su Teodor Kračun i Jakov Orfelin. U blizini je i Rimokatolička crkva, izgrađena 1768. godine. Na trgu je i zgrada Karlovačke gimnazije, zadužbina braće Anđelić, redak primer mađarske secesije sa uzorima iz srpske srednjevekovne arhitekture, koja je sagrađena po projektu budimpeštanskog arhitekte Đule Patroša 1890. i 181. godine. Zgrada Magistrata, najznačajnija profana građevina, sazidana je u neoklasicističkom stilu 1805. godine. Reprezentativna je i Palata Crkveno – narodnih fondova, s početka XX veka, u neoklasicističkom stilu, rad arhitekte Vladimira Nikolića. Još nekoliko starih kuća, jedna od njih je i apoteka iz 1890. godine, čine celinu ovog trga koji je od izuzetnog značaja za srpsku kulturu.


Tekst autora Nade Savković, preuzet iz vodiča 'Vojvodina – kulturna baština'.