Datum održavanja: Sredina septembra

Email: etno.kuca@yahoo.com

Tradicionalno češljanje održava se u etno "Didinoj kući" sredinom septembra meseca. Višednevni program manifestacije obuhvata predstavljanje knjiga, muzički program, a poslednjeg dana održana je revija tradicionalne nošnje Hrvata s ovih prostora.