Lokacija: Sportska hala, Temerin

Organizator: MKUD “Sirmai Karolj”

Adresa: Petefi Šandora 19, Temerin

Telefon: +381 (0)21 843 411

Muzički festival, okuplja mlade iz čitave Vojvodine čiji je maternji jezik mađarski.

Vreme održavanja manifestacije: druga polovina novembra meseca.