Datum održavanja: 30.09.2023.

Tip:/ Tradicionalne i seoske svečanosti

Lokacija: Donji Tavankut – Galerija

Organizator: HKPD "Matija Gubec" Tavankut

Telefon: +381 (0)24 47 67 048

Email: matijagubectav@gmail.com

Web: http://www.matijagubec.org.rs

Facebook: https://www.facebook.com/groups/61896795766/; https://www.facebook.com/Salas24214

Manifestacija je posvećena predstavljanju privrednih potencijala i proizvoda od voća, autentičnih rukotvorina, kao i proizvoda starih zanata Tavankuta. Izložbeni deo upotpunjuje šarolika gastronomska ponuda.