Datum održavanja: Poslednja nedelja novembra 2024. godine

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Svečana sala OŠ "Dušan Jerković", Ruma

Organizator: Udruženje „Nikola i Marica Cvejić“, OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ i OŠ „Dušan Jerković“, Ruma

Telefon: +381 (0)022 472 860

Email: dusanjerkovicruma@gmail.com