NOVOSADSKO POZORIŠTE – Novi Sad

Novosadsko pozorište-Ujvídéki színház osnovano je 1973. godine sa ciljem da razvija pozorišnu umetnost, neguje čistotu mađarskog govornog jezika i književnog izraza. Pozorište je ostvarilo brojne predstave u Novom Sadu i na gostovanjima u zemlji i inostranstvu. Pozorišne predstave na mađarskom jeziku izvode, takođe i mnogobrojna amaterska pozorišta, od kojih su napoznatija: KUD “Petefi Šandor” iz…

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG – Novi Sad

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog nosi naziv po svome darodavcu i osnivaču Pavlu Beljanskom, diplomati i velikom kolekcionaru, koji je posebnim ugovorom o poklonu sa Izvršnim većem AP Vojvodine iz novembra 1957. godine, zaveštao srpskom narodu svoju zbirku umetničkih dela: slika, skulptura i tapiserija. Ovu značajnu kolekciju dopunjavao je do kraja života i ona, prema konačnom inventaru,…

GALERIJA MATICE SRPSKE – Novi Sad

Galerija Matice srpske, osnovana 1847. godine, jedna je od najstarijih i najbogatijih umetničkih zbirki u našoj zemlji. Fond i stalnu postavku čine dela srpske likovne umetnosti sa područja Vojvodine, od kraja XVII do početka XX veka. Postavka hronoliškim redosledom prikazuje karakteristična dela srpskog slikarstva XVIII veka – zografsko slikarstvo, slikarstvo prelaznog perioda i barokno slikarstvo.…

PODRUM “ŠUKAC” – Sremska Kamenica

Na obroncima Fruške Gore, u mestu Sremska Kamenica, nalaze se vinograd i podrum Šukac, vlasnika Save Savića. U porodici Savić neguje se tradicija gajenja vinove loze stara preko 150 godina. 1854. u Kamenicu je došao Jova Savić, Savin čukundeda, i tu je zasadio svoj prvi čokot. Ljubav prema grožđu i vinu prenosila se sa generacije…

DVORAC “HADIK” – Futog

Futoško vlastelinstvo u vlasništvu porodice Čarnojević od 1744. do 1770. godine je bilo jedno od najvećih u Bačkoj. Vlastelinstvo je otkupio i na njemu napravio dvorac, po projektu Franciscusa de Paola Manetha, 1777. godine, grof Andreas Hadik. Grof Andreas Hadik je  bio austrijski feldmaršal i predsednik dvorskog ratnog saveta u Beču. U vlasništvo grofovske porodice…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “KUVA” (CASTELLUM ONAGRINUM) – Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke. Podignuto je krajem III veka kao deo utvrđenog kontralimesa, nasuprot utvrđenju Bononia (Banoštor). Manja arheološka iskopavanja obavljena su 1902, dok su istraživanjima 1967. i 1974-75. otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na…