Koviljsko-petrovaradinski-rit

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT” – JP “Vojvodinašume”

U okolini Novog Sada se nalazi Cpecijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit. On predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema, sa brojnim životnim zajednicama. Nalazi se u jugoistočnoj Bačkoj, na srednjem toku Dunava, na njegovoj levoj i desnoj obali, pored naselja Kovilj i Petrovaradin.Značaj i atraktivnost ovog prostora se ogledaju u očuvanosti i raznovrsnosti izvornih oblika ritova…

SPOMEN ZBIRKA JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA – Sremska Kamenica

Nastanak muzeja jednog od najvećih pesnika srpskog romantizma Jovana Jovanovića Zmaja (1833-1904) tesno je vezan za osnivanje i rad društva “Zmaj”, koje je osmišljeno 1904. godine.Kuća u Sremskoj Kamenici, u kojoj je pesnik proveo poslednje godine života, adaptirana je i za javnost otvorena 1933. godine. Istovremeno otkriven je spomenik “Deca čika Jovi”, rad vajara Stevana…

MUZEJ GRADA – ZBIRKA STRANE UMETNOSTI – Novi Sad

Godine 1966. Branko Ilić, lekar, poklonio je Novom Sadu i Vojvodini svoju likovnu zbirku, koja se sastojala od 136 slika stranih majstora, 279 predmeta i skulptura, stilskog nameštaja i drugih predmeta primenjene umetnosti. Dr Ilić bio je neumorni kolekcionar nekoliko decenija. U svojoj kolekciji čuvao je dela umetnika Francuske, Nemačke, Italije i Austrije, nastala od…

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE – Novi Sad

Osnovan je kao Galerija savremene likovne umetnosi odlukom Skupštine AP Vojvodine 1. februara 1966. godine. Naziv ustanove promenjen je 1996. godine u Muzej savremene likovne umetnosti obzirom da je Galerija u praksi obavljala delatnost koja odgovara obimu i karakteru rada muzeja savremene umetnosti.Osnovna delatnost Muzeja jeste da sakuplja, čuva, izučava i izlaže, pre svega dela…

PRIRODNJAČKI MUZEJ – POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE – Novi Sad

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna ustanova  koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine.Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod) osnovan je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (“Službeni list APV”, broj 2/2010). Prvi put Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je osnovan 1966. godine,…

MUZEJ VOJVODINE – Novi Sad

Muzej Vojvodine je organizaciono razgranata ustanova, sa bogatim muzejskim fondom koji broji oko 400.000 predmeta i bibliotečkim fondom sa preko 50.000 publikacija. Redovna muzejska publikacija Rad Muzeja Vojvodine, koja izlazi od 1952. godine, nosila je naziv Rad vojvođanskih muzeja do 1994. godine.U uspostavljanju razgranate muzejske mreže stvoreni su depandansi – Etno-kuća “Brvnara” u Bačkom Jarku…

MUZEJ GRADA NOVOG SADA – Novi Sad

Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata razvoj grada od njegovog nastanka do savremenog doba. Sačinjavaju ga: Odeljenje za arheologiju sa zbirkama iz praistorije, antike i srednjeg veka, Odeljenje za istoriju sa zbirkama iz oblasti privredne, društveno-političke istorije i istorije Petrovaradinske tvrđave, Odeljenje za…