LOVIŠTE NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA – Novi Sad

Nacionalni park “Fruška gora” proglašen je 1960. godine na teritoriji Srema, na površini od 25.525 ha i obuhvata masiv istoimene planine i njene obronke (sa vegetacijom, naseljima, komunikacijama, vodama i dr.na tom prostoru).Nacionalni park “Fruška gora” gazduje istoimenim lovištem koje se prostire na teritorijama opština: Šid, Bačka Palanka, Beočin, grad Novi Sad, Sremski Karlovci, Irig…

LOVIŠTE “NEOPLANTA” – Novi Sad

Lovište se nalazi na teritoriji opštine Novi Sad (bez površina koje pripadaju lovištima “Podunavlje” i “Gornji Srem”), ukupne površine 43.473 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 42.186 ha.Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, gugutka, golub grivnjaš i divlja patka-gluvara.Mogućnost smeštaja turista: u ugostiteljskim objektima u Novom Sadu. Lovište raspolaže sa strelištem…

Vojvodinasume

LOVIŠTE “KOVILJSKI RIT” Kovilj – JP “Vojvodinašume”

Lovište “Koviljski rit” (na delu teritorije grada Novog Sada), ukupne površine 4.305 ha (od čega je veći deo pod šumom, vodom, barama i trsticima).Ponuda lovne divljači: divlja svinja, srneća divljač, divlje patke i fazan.Mogućnosti smeštaja turista: kako lovište ne raspolaže adekvatnim objektom hotelskog tipa, to se adekvatan smeštaj lovaca (turista) može obezbediti u Novom Sadu…

LOVIŠTE “PODUNAVLJE” – Futog

Na teritoriji katastarskih opština Begeč, Futog i Veternik, ukupne površine 14.118 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 11.186 ha.Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i divlja patka-gluvara.Mogućnost smeštaja turista: Lovački dom “Dagomi”, splav “Dunavac” i Salaš “Cvejić”.Lovištem gazduje lovačko udruženje “Podunavlje”.

KONGRESNI CENTAR “MASTER” – Novi Sad

Kongresni centar “Master” je prestižni prostor na Novosadskom sajmu, koji omogućava visoko profesionalno organizovanje kongresa, konferencija, simpozijuma, seminara, promocija, prezentacija, korporativnih svečanosti, modnih revija i sličnih događaja. Poslovni ljudi na jednom mestu mogu da dobiju usluge na nivou evropskih kongresnih centara. Velika i šest manjih savremeno opremljenih kongresnih sala smeštene su na 2.230m2. Manje sale…

PETROVARADINSKA TVRĐAVA – Petrovaradin

Petrovaradinska tvrđava, simbol grada, ili kako je nazivaju, Gibraltar na Dunavu, građena je na desnoj obali Dunava od 1692. do 1780. godine, po sistemu francuskog inžinjera markiza Sebastijana Vobana. Jedinstven je fortifikacijski objekat toga vremena u Evropi.Prostire se na 112 hektara, ima četiri nivoa i 16 kilometara podzemnih tunela sa stalnom temperaturom od 12°C. Oduvek…