ALMAŠKA CRKVA (CRKVA SVETA TRI JERARHA) – Novi Sad

Prvu crkvu na ovom mestu, podigli su 1718. Srbi koji su se doselili na periferiju tadašnjag Petrovaradinskog Šanca, iz sela Almaša. Sagrađena od pruća, nije mogla biti dugog veka, pa je na istom mestu podignuta nova, nešto malo veća. Bački vladika, Visarion Pavlović ju je osvetio 30. januara 1733. Zatim se iznad stare podiže novo…

CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE – Sremska Kamenica

Stara pravoslavna crkva posvećena rođenju Bogorodice, započela se zidati od temelja na mestu ranije crkve Vavedenja Bogorodice 1737. godine, ktitorstvom Živana Crnogorca. Do 1744. godine završena je do te mere da je mogla vršiti osnovne crkvene obrede, 4. septembra 1744. u njoj je obavljeno prvo krštenje, a 7. septembra i prvo venčanje. Oko crkve nalaze…