FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOG IVANA KAPISTRANA – Novi Sad

Uz brojne otmene vile u novosadskoj ulici Cara Dušana, nalazi se neupadljiva zgrada franjevačkog samostana. Tu kuću franjevcima je 1942. godine poklonio Leh Matija, župnik iz Gajdobre, i u njoj je uređena kapela posvećena svetom Ivanu Kapistranskom, koji se kao 70-godišnji franjevački redovnik, uz legendarnog Janoša Hunjadija, žestoko borio protiv Turaka prilikom opsade Beograda 1456.…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG KRIŽA – Petrovaradin

Između današnjih ulica Arčibalda Rajsa i Koste Nađa, nalazi se stara crkva Uzvišenja svetog Križa. Nekada je ceo Petrovaradin, tačnije po dolasku isusovačkog reda i izgradnje crkve i samostana Svetog Jurja u petrovaradinskom podgrađu, potpadao pod istoimenu župu. Njome su upravljali isusovci sve do 1777. kada su osnovane i ostale dve župe, Uzvišenja svetog Križa…

USPENSKA CRKVA – Novi Sad

Postoje svedočanstva da je crkva Uspenja presvete Bogorodice postojala već 1731. godine. Tadašnje zdanje je bilo izgrađeno od pruća i naboja. Gradnja nove, sadašnje crkve otpočela je oko 1765. Posebnu lepotu ovog hrama čine ikonostas i njegova rezbarija, kao i rezbarija Bogorodičinog trona, arhijerejskog prestola i crkvenog nameštaja retke lepote domaćih rezbara Marka Gavrilovića i…

RIMOKATOLIČKA ŽUPNA CRKVA SVETOG ROKA – Petrovaradin

Crkva Svetog Roka se nalazi u delu Petrovaradina zvanom Novi Majur. Sagrađena je 1808. godine. Celokupna dokumentacija o ranoj istoriji ove crkve izgorela je u Mađarskoj revoliciji 1849. godine tokom sukoba mađarskih revolucionara i odreda Srba i Hrvata kojima je komandovao Josip Jelačić.Od crkve se kreće stari Križni Put koji je vodio sve do Kalvarije,…

NIKOLAJEVSKA CRKVA – Novi Sad

Crkva prenosa moštiju svetog Nikole, pozantija kao Nikolajevska crkva, najstarija je pravoslavna bogomolja u Novom sadu. Spominje se već 1730. godine kao zadužbina porodice grčkog porekla Bogdanov. Posle bombardovanja Novog Sada 1849. godine crkvu je obnovila i u njoj je sahranjena srpska dobrotvorka Marija Trandafil sa mužem Jovanom. Na jednoj nadgrobnoj ploči prvi put se…

CRKVA SVETOG ANTUNA – Petrovaradin

Posle Prvog vatikanskog sabora (1869-1870) jedna grupa biskupa nezadovoljnih odlukama sabora (Dogma o nepogrešivosti pape) odlučila je da se bori za tzv. starokatoličku crkvu. Pošto je u Kraljevini Jugoslaviji bilo dosta građana koji su se izjašnjavali kao starokatolici, adaptacijom stare zgrade kioska na početku Molinarijevog parka u Petrovaradinu nakon 1937. dograđeno je predvorje i zvonik…