SINAGOGA – Novi Sad

Sinagoga sa crkvenom opštinom i bivšom jevrejskom školom nalazi se u Jevrejskoj ulici. Podignuta 1909. godine, u stilu mađarske secesije, prema projektu peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna, a sve tri građevine čine skladnu arhitektonsku celinu. Nad vratima sinagoge, visoko u polukrugu, stoji hebrejski natpis, sedmi stih iz 56. glave Knjige proroka Isaije: …jer će se dom…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG KRIŽA – Sremska Kamenica

Rimokatolička crkva Našašće Svetoga križa potiče iz 1746. godine, a u 19. veku ju je obnovio i proširio grof Marton Marcibanji. Crkva je od grofa Gvida Karačonjija dobila orgulje 1869. godine, a u gornjem tornju imala je četiri zvona različite veličine. U kripti ispod crkve počivaju tela Gvida Karačonjija, grofice Marije rođene Marcibanji i grofice…

REFORMATORSKA HRIŠĆANSKA CRKVA – Novi Sad

Na uglu ulica Šafarikove i Pavla Papa nalazi se reformatorska crkva. Ta ozbiljna i jednostavna građevina, s neogotičkim tornjem na kojem počiva simbolična vitlejemska zvezda, skoro 150 godina predstavlja molitveni dom verske zajednice koja u Novom Sadu postoji već tri veka.Sadašnja crkva nastala je na prostoru nekadašnje pijace sena, koju su kalvinisti kupili za religiozne…