MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE – Novi Sad

Osnovan je kao Galerija savremene likovne umetnosi odlukom Skupštine AP Vojvodine 1. februara 1966. godine. Naziv ustanove promenjen je 1996. godine u Muzej savremene likovne umetnosti obzirom da je Galerija u praksi obavljala delatnost koja odgovara obimu i karakteru rada muzeja savremene umetnosti. Osnovna delatnost Muzeja jeste da sakuplja, čuva, izučava i izlaže, pre svega…

PRIRODNJAČKI MUZEJ – POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE – Novi Sad

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna ustanova  koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod) osnovan je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (“Službeni list APV”, broj 2/2010). Prvi put Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je osnovan 1966.…

POZORIŠNI MUZEJ VOJVODINE – Novi Sad

Izdvajanjem pozorišnog odseka Istorijskog odelenja Vojvođanskog muzeja 1982. godine, povodom 120 – godišnjice osnivanja našeg najstarijeg teatra Srpskog narodnog pozorišta, formiran je Pozorišni muzej Vojvodine. Muzej je organizaciono podeljen u tri odeljenja za pozorišnu istoriju: period do I svetskog rata, međuratni period i vreme posle II svetskog rata. Danas poseduje oko 60 000 predmeta –…

MUZEJ VOJVODINE – Novi Sad

Muzej Vojvodine je organizaciono razgranata ustanova, sa bogatim muzejskim fondom koji broji oko 400.000 predmeta i bibliotečkim fondom sa preko 50.000 publikacija. Redovna muzejska publikacija Rad Muzeja Vojvodine, koja izlazi od 1952. godine, nosila je naziv Rad vojvođanskih muzeja do 1994. godine. U uspostavljanju razgranate muzejske mreže stvoreni su depandansi – Etno-kuća “Brvnara” u Bačkom…

MUZEJ GRADA NOVOG SADA – Novi Sad

Muzej grada Novog Sada osnovan je 1954. godine i pripada kategoriji gradskih muzeja kompleksnog tipa, čija delatnost obuhvata razvoj grada od njegovog nastanka do savremenog doba. Sačinjavaju ga: Odeljenje za arheologiju sa zbirkama iz praistorije, antike i srednjeg veka, Odeljenje za istoriju sa zbirkama iz oblasti privredne, društveno-političke istorije i istorije Petrovaradinske tvrđave, Odeljenje za…

MEĐUNARODNI NOVOSADSKI KNJIŽEVNI FESTIVAL – Novi Sad

Međunarodni novosadski književni festival osnovalo je Društvo književnika Vojvodine 2006. godine, koji krajem svakog avgusta okuplja oko 100 stranih i domaćih pisaca, iz velikog broja evropskih i vanevropskih zemalja. Pisci pred brojnom publikom čitaju svoje pesme i prozu na Trgu mladenaca, u mnogim prostorima urbanog Novog Sada, kao i sa novosadskih balkona u Zmaj Jovinoj…

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE – Novi Sad

Srpsko narodno pozorište, prvo profesionalno pozorište u Srba, osnovano je 16. jula 1861. godine. Predstave su u početku igrane u neadekvatnom prostoru, u sali hotela ‘Jelisaveta, pa je 1871. godine podignuta ‘Građanska dvorana’ na Trifkovićevom trgu, gde su održavane predstave sve do 1892. godine i njenog rušenja po nalogu vlasti. Veleposednik Lazar Dunđerski je već…

NOVOSADSKO POZORIŠTE – Novi Sad

Novosadsko pozorište-Ujvídéki színház osnovano je 1973. godine sa ciljem da razvija pozorišnu umetnost, neguje čistotu mađarskog govornog jezika i književnog izraza. Pozorište je ostvarilo brojne predstave u Novom Sadu i na gostovanjima u zemlji i inostranstvu. Pozorišne predstave na mađarskom jeziku izvode, takođe i mnogobrojna amaterska pozorišta, od kojih su napoznatija: KUD “Petefi Šandor” iz…