PADINSKI BUNARI – Padina

Danas Padinu, upravo zbog bunara, nazivaju selom u kojoj se „voda menje“. Padinski bunari najdublji su u celom Banatu. Kopanje bunara započeto je 1814. godine, a finansirano je od strane države. Padinski dolapi, danas ih je još tri, mogu nam ilustrovati pregalaštvo i borbu za opstanak padinskih seljaka. Šajbenov bunar danas je pristupačan za turiste,…

UDRUŽENJE ŽENA PRI D.K. ’’MIHAILO PUPIN’’ – Idvor

Postoji kao sekcija pri D.K. ’’Mihailo Pupin’’ u Idvoru od 2007. godine. Inače, od ’60-tih godina je postojalo udruženje žena, koje nije bilo formalno registrovano. Danas imaju oko 20 članica i bave se predstavljanjem srpske vojvođanske nošnje, pravljenjem izložbi i sl. Često sarađuju sa drugim udruženjima iz opštine, učestvujući u zajedničkim projektima, predavanjima i sl.

UDRUŽENJE ŽENA ’’KOVAČICA’’ – Kovačica

Postoji od 1920. godine, formalno su registrovani 1992. godine. Danas imaju oko 50 članica, koje se bave tradicionalnim ručnim radovima, čuvaju slovačko kulturno nasleđe, organizuju predavanja i edukacije žena, bave se humanitarnim akcijama, imaju mogućnost turističkog obilaska njihovog izložbenog dela, gde se mogu kupiti i suveniri koje se same žene iz udruženja pravile. Takođe, za…

KLUB “KREATORNICA” – Kovačica

Klub kreatornica broji nekoliko članova, od kojih svako ima svoju oblast u kojoj stvara zaista zanimljiva i autentična, rukom napravljena, umetnička dela. Kao neformalno udruženje postoji već nekoliko godina, a početkom oktobra 2012. godine je zvanično registrovano udruženje. Umetnički zanati, primenjena umetnost, fotografije, crteži su oblasti kojim se oni bave i koje je do sada…