SKYDIVE – Novi Sad

Padobranski skokovi u tandemu. Prihvatite izazov i pokušajte nesto novo. Skočite iz aviona sa visine od 3000 metara dok ste bezbedno zakačeni za vašeg instruktora. Nije potrebno prethodno iskustvo, obuka a ni lekarski pregled. Uživajte u pogledu na vojvođansku ravnicu dok se avionom penjemo ka oblacima. Obezbedite video snimak vašeg skoka i podelite ovaj doživljaj…

PARK PRIRODE “BEGEČKA JAMA” – Begeč

U aluvijalnoj ravni Dunava, duž njegove leve obale, u delu zvanom Begečka ada, 18km zapadno od Novog Sada, nalazi se Park prirode Begečka jama. Jama je kanalom Begej, koji se nalazi u njenom istočnom delu, spojena sa Dunavom. Za ovaj prostor je karakteristična močvarno-livadska vegetacija sa plantažom topola. Posebnu vegetacijsku vrednost ovog prostora čini jedno…

PLANINARSKO-SMUČARSKO DRUŠTVO “ŽELEZNIČAR” – Novi Sad

Planinarsko smučarsko društvo Železničar Novi Sad osnovali su 18. aprila 1951. godine ljubitelji prirode u ŽTP Novi Sad, pod nazivom Planinarsko-smučarsko društvo Železničar. Cilj Društva je čuvanje prirodne okoline i rekreacija građana. Danas Društvo ima oko 600 članova. Većina članova je aktivna na redovnim nedeljnim pešačenjima, u okviru rekreativne akcije društva “Pešačimo u prirodi”. Društvo…

LOVIŠTE NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA – Novi Sad

Nacionalni park “Fruška gora” proglašen je 1960. godine na teritoriji Srema, na površini od 25.525 ha i obuhvata masiv istoimene planine i njene obronke (sa vegetacijom, naseljima, komunikacijama, vodama i dr.na tom prostoru). Nacionalni park “Fruška gora” gazduje istoimenim lovištem koje se prostire na teritorijama opština: Šid, Bačka Palanka, Beočin, grad Novi Sad, Sremski Karlovci,…

LOVIŠTE “NEOPLANTA” – Novi Sad

Lovište se nalazi na teritoriji opštine Novi Sad (bez površina koje pripadaju lovištima “Podunavlje” i “Gornji Srem”), ukupne površine 43.473 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 42.186 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, gugutka, golub grivnjaš i divlja patka-gluvara. Mogućnost smeštaja turista: u ugostiteljskim objektima u Novom Sadu. Lovište raspolaže…