KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR KISAČ – Novi Sad

Kulturno-informativni centar Kisač nosilac je svih kulturno-umetničkih manifestacija u mestu a pomaže i ostalim društvenim organizacijama u unapređenju kulture i očuvanju običaja i tradicije Slovaka u Kisaču (Vojvodini). Pod svoj krov sakupio je oko 300 amatera. Najznačajnije manifestacije koje KIC “Kisač” svake godine organizuje su: Dečji folklorni festival “Zlatá brána”, takmičenje pevača u izvornim slovačkim…