REFORMATORSKA HRIŠĆANSKA CRKVA – Novi Sad

Na uglu ulica Šafarikove i Pavla Papa nalazi se reformatorska crkva. Ta ozbiljna i jednostavna građevina, s neogotičkim tornjem na kojem počiva simbolična vitlejemska zvezda, skoro 150 godina predstavlja molitveni dom verske zajednice koja u Novom Sadu postoji već tri veka. Sadašnja crkva nastala je na prostoru nekadašnje pijace sena, koju su kalvinisti kupili za…

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOG IVANA KAPISTRANA – Novi Sad

Uz brojne otmene vile u novosadskoj ulici Cara Dušana, nalazi se neupadljiva zgrada franjevačkog samostana. Tu kuću franjevcima je 1942. godine poklonio Leh Matija, župnik iz Gajdobre, i u njoj je uređena kapela posvećena svetom Ivanu Kapistranskom, koji se kao 70-godišnji franjevački redovnik, uz legendarnog Janoša Hunjadija, žestoko borio protiv Turaka prilikom opsade Beograda 1456.…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG KRIŽA – Petrovaradin

Između današnjih ulica Arčibalda Rajsa i Koste Nađa, nalazi se stara crkva Uzvišenja svetog Križa. Nekada je ceo Petrovaradin, tačnije po dolasku isusovačkog reda i izgradnje crkve i samostana Svetog Jurja u petrovaradinskom podgrađu, potpadao pod istoimenu župu. Njome su upravljali isusovci sve do 1777. kada su osnovane i ostale dve župe, Uzvišenja svetog Križa…