KULTURNI CENTAR OPŠTINE BEOČIN – Beočin

Kao centralna ustanova u oblasti kulture na teritoriji opštine Beočin obezbeđuje i usaglašava potrebe građana za kulturu. Osnovne delatnosti čine :Scenska umetnost,Prikazivanje filmova,Bibliotečka delatnost iObrazovna delatnost.U skladu sa osnovnim delatnostima program rada je koncipiran po programskim jedinicama: pozorišni program, filmski program, muzički program, likovni program, organizacija manifestacija i događaja u oblasti kulture od značaja za…

DVORAC ŠPICEROVIH – Beočin

Dvorac u Beočinu sagradila je porodica Špicer po projektu Steindal Imrea . Ede Špicer je bivši suvlasnik Beočinske fabrike cementa ( sadašnjeg Lafarža ). Stari dvorac koji je izgrađen 1892.godine jedan je od najstarijih spomenika kulture u Beočinu i pod zaštitom je države. Među ne tako brojnim dvorcima u Vojvodini ovaj se po mišljenju stručne…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “GRADINA” – Rakovac

Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog potoka, na potezu Stučica nalazi se lokalitet Gradina. Na prostoru Gradine su u periodu 1963-78.  provedena sistematska arheološka iskopavanja koncentrisana na otkrivanje ostataka srednjevekovne crkve. Izdvojene su dve njene faze, romanička i gotička. Romaničkoj fazi pripada trobrodna crkva sa trima polukružnim apsidama, ispod kojih se nalazi kripta.…

ZAVIČAJNI MUZEJ ČEREVIĆA – Čerević

Postavka Zavičajnog muzeja Čerevića, osnovanog 1980. godine, koncipirana je tako da posetioce upozna sa istorijskom i kulturnom baštinom mesta, kao i znamenitim žiteljima koji su svojim životnim putem ili umetničkom nadarenošću potvrdili svoju vezanost za zavičajno tlo. Izloženi eksponati: umetnička platna, skulpture, rukopisi, fotografije kao i druga građa, razvrstani su u posebne celine. Odvojeno je…