SIRIŠKO PRELO – Sirig

„Selo naše što nekad bejaše“, „Naše ruke, naša dela“ “Siriško prelo” je festival starih tradicionalnih jela, rukotvorina, izvornog igranja i pevanja narodne tradicije na prostoru Vojvodine.