FEBRUAR U SPOMEN ZBIRCI PAVLA BELJANSKOG

Izložba radova Dečje radionice 2013/14 – U ateljeu Nadežde Petrović Izložba radova Dečje radionice 2013/14 – U ateljeu Nadežde Petrović, realizovana je u okviru serije edukativnih programa za decu predškolskog i školskog uzrasta u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog. Tokom 2013. godine izložbom i publikacijom Nadežda Petrović: s obe strane objektiva, kao i Dečjom radionicom U ateljeu…

OLIMPIJADA U ZABORAVLJENIM DEČIJIM SPORTOVIMA – Šid

Olimpijada u zaboravljenim dečijim igrama je manifestacija sportskog karaktera i zauzima posebno mesto, jer je prvenstveno namenjena deci. U današnjoj eri moderne tehnologije i ubrzanog tempa života, pomalo se izgubio cilj i duh pravih dečijih igara, kao i osećaj bliskosti i pripadnosti. Osim druženja, ovo je pravo takmičenje u zaboravljenim dečijim igrama koje su nekada…

TURIZAM U SREMU – ”DA POTENCIJALI POSTANU RESURSI”

U orga­ni­zaciji Tur­is­tičkog info cen­tra opš­tine Pećinci u Etno kući u Kupinovu 15.01.2014. održan je radni sas­tanak „Tur­izam u Sremu – da poten­ci­jali postanu resursi“. Cilj sas­tanka je povezi­vanje tur­is­tičkih poslenika iz Srema i poče­tak sarad­nje na zajed­ničkim pojavlji­vanjima na domaćim, ali i među­nar­o­d­nim saj­movima tur­izma. Tur­is­tički info cen­tar opš­tine Pećinci ini­ci­ja­tor je prvog radnog sas­tanka kojem su pris­ustvo­vali pred­stavnici tur­is­tičkih orga­ni­zacija iz celog…

DAN MIROSLAVA ANTIĆA – Novi Sad

Od 2003. godine u osnovnim školama širom Vojvodine i u prostorijama učiteljskih udruženja u Vojvodini ovog dana se obeležava datum rođenja Miroslava Antića. Tokom ove manifestacije održavaju se predavanja, kvizovi, izložbe likovnih i literarnih radova učenika, takmičenja recitatora.

INTERNACIONALNI FESTIVAL KUBANSKE MUZIKE I PLESA “CUBANERO SALSA FESTIVAL” – Novi Sad

Internacionalni festival kubanske muzike i plesa “Cubanero Salsa Festival” (Kubanero salsa festival) održava se od 23. do 26. maja, u organizaciji plesne škole “Allegro”. Plesne radionice i ove godine drže izvanredni plesači sa Kube, kao i najbolji salsa instruktori iz zemlje i regiona. Cilj festivala je da Kubanero postane tradicionalan i poznat, kao i jedan…