LOVIŠTE “DELIBLATSKA PEŠČARA” – JP “Vojvodinašume”

Lovište „Deliblatska peščara“ Pančevo ukupne je površine 31.036,55 ha, od čega je pod ogradom 2.410 ha („Dragićev hat“ 1850 ha).Glavne vrste krupne divljači su jelen i divlja svinja, a prateća vrsta srneća divljač. Od sitne divljači mogu se loviti divlje patke i divlje guske jer se lovište naslanja na Dunav. Lovište spada u ravničarski tip…

ŠKOLSKO-REKREATIVNI CENTAR “ČARDAK” – Deliblatska peščara

Edukativni centar “Čardak” u Specijalnom rezervatu prirode “Deliblatska peščara”, otvoren je 2010. godine. Namena Centra je da kroz prezentaciju i organizovanu edukaciju o principima održivog gazdovanja, nadzoru i upravljanju, poveća svest korisnika područja ka neminovnosti zaštiti prirode i sprečavanju opadanja biološke raznovrsnosti, a time približi Rezervat standardima Evropske unije.Kapacitet Edukativnog centra čine:  tri kuće ukupne…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG ĐORĐA – Novi Kneževac

Gradnja crkve započeta 1847, a završena 1858. godine i nosi stilske karakteristike klasicizma. To je u osnovi jendobrodna građevina, jednostavne arhitekture i bez plastične dekoracije. Na pročelju je ulaz markiran plitkim pilastrima koji se javljaju i na samim ivicama, kao i na bočnim fasadama objekta. Prozori su postavljeni visoko i završavaju segmentnim lukom. Zvonik kavadratne…

CRKVA SVETOG ARHANGELA GAVRILA – Banatsko Aranđelovo

Crkva je podignuta 1822. godine i građena je sa stilskim karakteristikama klasicizma. To je jednobrodna građevina podužne osnove, skladnih proporcija, sa pripratom, naosom i prostranim oltarskim prostorom koji je iznutra polukružan, a spolja poligonalan i poluoblačasto je zasvedena. Srpska prvoslavna crkva sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila u Banatskom Aranđelovu, svojim monumentalnim dimenzijama, ali skladnom i…

CRKVA SVETIH ARHANĐELA MIHAILA I GAVRILA – Novi Kneževac

Srpska pravoslavna crkva sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila u Novom Kneževcu, prema pisanim izvorima, izgrađena je 1755. godine kako je zapisano na pročelju crkve i nosi barokne stilske karakteristike. Podignuta je na mestu gde je nekada već postojala crkva od trošnog materijala. Tokom vremena na crkvi su vršene velike izmene, naročito na pročelju, koje je…

NARODNA BIBLIOTEKA “BRANISLAV NUŠIĆ” – Novi Kneževac

Narodna biblioteka “Branislav Nušić” nalazi se u zgradi plemićkog dvorca porodice Maldegxem, u parku koji je pod zaštitom, kao i sama zgrada biblioteke, u kojoj je biblioteka smeštena od 1968. godine. Biblioteka poseduje oko 40.000 knjiga na srpskom i mađarskom jeziku. U okviru postojećih odeljenja nalazi se i prostorija legata našeg akademika dr. Vasilija Krestića,…