CRKVA SVETOG KARLA BOROMEJSKOG – Pančevo

Rimokatolička crkva  svetog Karla Boromejskog spada među najstarije građevine u istorijskom jezgru Pančeva. Podignuta 1757. godine, a Minoritski samostan, u neposrednoj blizini, godinu dana kasnije. Slovenac Anton Krei islikao je freske 1940. godine Ovo je jedino mesto u gradu gde se mogu čuti orgulje. Od 1995. godine u njoj se redovno održavaju božični koncerti, a…

USPENSKA CRKVA – Pančevo

Sagrađena je između 1807. i 1810. godine prilozima narodnih dobrotvora, među kojima je bio i Karađorđe Petrović vožd I srpckog ustanka. Koncipirana je u duhu baroka sa elementima klasicizma. To je monumentalna jednobrodna građevina sa dva zvonika. Ikonostas je oslikao Konstantin Danil u XIX veku. Zidne slike su iz prve polovine XX veka i rezultat…

MANASTIR VOJLOVICA – Vojlovica

Manastir Vojlovica nalazi se severoistočno od Pančeva, u krugu Rafinerije “Pančevo”, na oko 5,5 km prema Starčevy, i na 4 km od ušća Tamiša u Dunav. Prema predanju sagrađen je 1393 godine. Manastir je nekoliko puta paljen i obnavljan. Njegova osnova pripada raškoj školi. Pominje se u mnogim ranim dokumentima i predstavlja jedan od najstarijih…