BAZAR VINA, TAMBURICE I RUKOTVORINA – Beočin

Manifestacija koju Kulturni centar opštine Beočin organizuje u saradnji sa Klubom vinara ‘Sveti Trifun’ iz Banoštora i Udruženjima žena koje egzistiraju na teritoriji opštine Beočin kao i sa lokalnim tamburaškim orkestrima, a sve u znaku vinskog Srema i u susret Svetom Trifunu. Pomenuti učesnici, okupljeni na jednom mestu promovišu svoje proizvode karakteristične za ovo podneblje.…

HAJKA NA ŠAKALA – Čerević

Tradicionalna manifestacija koja se održava prve subote u februaru u organizaciji Lovačkog udruženja ‘Srndać’ Beočin i lovačkih društava iz Čerevića i Banoštora.Manifestacija se nalazi u kalendaru Lovačkog saveza Srbije i organizuje se već 16 godina. Opština Beočin je pokrovitelj ovog velikog skupa lovaca. 

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETE MAGDALENE – Novo Miloševo

Rimokatolička crkva svete Magdalene zidana je u periodu od 1838. do 1842. godine pod ktitorstvom veleposedničke porodice Karačonji.Crkva je monumentalna klasicistička građevina sa dva masivna zvonika koji flankiraju glavno pročelje, i polukružnom apsidom. Postavljena je u pravcu zapad-istok, i povučena u odnosu na regulaciju ulice. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi i polukružni luci koji…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETA KLARA ASIŠKA – Novi Bečej

Novobečejski katolici su svoju prvu crkvu, bolje rečeno kapelu, sagradili 1747. godine i posvetili je svetom Vendelu. Pošto je bila uglavnom od naboja, ona se sama srušila 1800. godine. Na njenom mestu izgrađena je nova crkva koja je završena 31.oktobra 1809. godine. Glavni donator nove crkve bila je Klara Papapulizo, žena novobečejskog vlastelina Pavla Hadžimihaila–mlađeg,…

PRAVOSLAVNI HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA – Novo Miloševo

Crkva je jednobrodna građevina, postavljena svojom zapadnom fasadom na regulacionu liniju ulice, dok je ograda porte izbačena prema putu za oko 5-6 metara od regulacione linije. Konstruktivni sklop čine noseći zidovi i polukružni lukovi na koje se oslanjaju poluobličasti svodovi. Iz zapadnog pročelja se uzdiže visoki zvonik. Crkva je jednostavne dekoracije, bez posebnih stilskih karakteristika.…

KAPELA “MANASTIR” – Novi Bečej

Kapela Manastir – Na starijem kultnom mestu kraj Tise – gde su, prema predanju, Turci spalili srpski manastir – podignuta je u XVIII veku kapela u vidu jednobrodne građevine sa polukružnom oltarskom apsidom i kulom nad zapadnim delom hrama. Ravna fasadna platna raščlanjena su jedino plitkim lezenama i krovnim, odnosno vencem nad soklom. Pravougaoni prozori…