UDRUŽENJE ŽENA “PETROVAC” – Bački Petrovac

Petrovačke žene su počele sa svojom aktivnošću još 1921. god., ali tokom godina je njihova delatnost bila nekoliko puta prekinuta. U januaru 2002. god. udruženje je dobilo naziv Udruženje petrovačkih žena (UPŽ) a od 2006. god. registrovano je kao samostalna, dobrovoljna i nepolitička organizacija, koja broji 125 članica. Članice udruženja u svojoj sredini razvijaju raznovrsne…