BRANKOVO KOLO – Sremski Karlovci

Tradicionalna pesnička manifestacija “Brankovo kolo” okuplja svake godine, u ranu jesen, najveća i najdarovitija, afirmisana i najmlađa imena iz sveta poezije i književnosti, ali i iz dramske, likovne i muzičke umetnosti, te filozofije i duhovnosti uopšte. Sadržaj manifestacije čine pesnički, književni, scenski, dramski, muzički, likovni, obrazovni, duhovni i drugi programi. Poslednjih godina “Brankovo kolo” steklo…

DAN MAGARICA – Zasavica

Vizitorski centar Specijalnog rezervata prirode Zasavica organizuje privredno turističku manifestaciju pod nazivom ,,Dan maragaca,, a za cilj ima popularisanje ove retke životinjske vrste. Manifestacija je jednodnevna. Organizuje se takmičenje u pravljenju paprikaša od magarećeg mesa. Posetioci mogu da degustiraju i kupe proizvode od magarećeg mleka. Najmlađi posetioci mogu da uživaju u jahanju magaraca , ali…

RUMSKA JESEN – Ruma

Rum­ska jesen je man­i­festacija u okviru koje se održava: Etno fes­ti­val hrane, muzike i folk­lora, Zlatni kotlić, Sajam meda i Fijak­er­i­jada. Svi učes­nici se posle svečanog otvaranja kreću u defileu duž Glavne gradske ulice da bi se po dolasku na Grad­ski trg pred­stavili pose­ti­ocima kraćim pro­gramom, a potom se u različitim delovima grada i izletištu Borko­vac u istom danu odvi­jaju svi pomenuti sadržaji.

RU: FOAM FEST – Ruma

Pro­mo­tivna žurka beogradskog FoamFesta. Manifestacija koja oku­plja zaljubljenike u elek­tro muziku. Jedan od glavnih motiva ove manifestacije su i specijalni efekti, gde prednjači pena, koja se ispaljuje iz topova za penu na sve prisutne.

RUMSKO KULTURNO LETO – Ruma

Rumsko kulturno leto je manifestacija koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom opštine Ruma koju organizuje i realizuje Kulturni centar. U okviru ove manifestacije, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava od 20. juna do 31. avgusta realizuje se čitav niz različitih pozorišnih, muzičkih, filmskih i likovnih programa.