PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG SAVE – Čerević

Srpska pravoslavna crkva posvećena Svetom Savi sagrađena je 1744. godine, od kada je više puta obnavljana. Prva veća obnova zabeležena je 1819. Izrada dveri se vezuje za radioncu Marka Vujatovića. Stolove je radio Maksim Lazarević. Poznati ikonopisac – slikar Georgije Bakalović sklopio je 1826. ugovor za obnovu ikonostasa. Za vreme Prvog svetskog rata skinuta su…

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG GEORGIJA – Banoštor

Crkva Svetog Georgija je jednobrodna građevina sa pravougaonim pevnicama i nesrazmerno niskim zvonikom na zapadnoj strani. Reprezentativni klasicistički ikonostas rezao je Maksim Lazarević 1833., a ikone i deo zidnog slikarstva izveo je Konstantin Pantelić 1836., o čemu svedoči zapis nad carskim dverima. Ostatak zidnog živopisa izveo je drugi autor. Na Bogorodičinom tronu sa ikonom Bogorodice…

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG ČUDOTVORCA – Beočin

Temelji hrama Sv. Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Beočinu postavljeni su 2000. godine. Osvećenje istih obavio je Njegovo preosveštenstvo episkop sremski Gospodin Vasilije sa arhijerejskim namesnikom podunavskim protojerejem – stavroforom Božom Soviljem i nadležnim sveštenikom protonamesnikom Teodorom Katićem i sa više sveštenika Eparhije sremske. U toku desetogodišnjeg službovanja jereja Vujadina Savića , hram je podignut i…

PRAVOSLAVNA CRKVA SV. ARHANĐELA GAVRILA – Susek

Crkva, podignuta 1770. godine, pripada uobičajenom tipu jednobrodnih građevina nastalih pedesetak godina nakon izgona Turaka iz Vojvodine. Ikonostas iz 1779. rad je Teodora Kračuna, najoriginalnijeg srpskog baroknog slikara, dok je rezbarija barokno rokajnih formi rad nepoznatog majstora iz druge polovine XVIII veka. Razvijeni ikonostas islikan je u šest zona, sa 64 polja. U soklu su…

PRAVOSLAVNA CRKVA PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG – Beočin Celo

Preobraženjska crkva u Beočin selu jednobrodna je građevina podignuta u drugoj polovini XVIII veka, tipičnih odlika takozvanog graničarskog baroka. Zvonik na zapadnoj strani obnovljen je 1906. Unutrašnjost crkve je sva ukrašena. Ikonostas je rezao novosadski majstor Aksentije Marković prema ugovoru iz 1791., sklopljenim sa crkvenom opštinom sela Beočina. Ikone je slikao Stefan Gavrilović, a pozlatarske…

MOLITVENI DOM ISLAMSKE ZAJEDNICE – Beočin

Molitveni dom je počeo sa izgradnjom 2000. godine postavljenjem temelja. Zahvaljujući pomoći građana (džemata) širom Srbije i Opštine Beočin 2005. godine nastavila se izgradnja. Dve godine kasnije, 2007., počelo se sa aktivnom molitvom u novoizgrađenom molitvenom domu. Zahvaljujući donaciji ambasade Irana privela se kraju izgradnja samog objekta gde se obavlja molitva. Pored molitvenog doma izgradio…

MANASTIR BEOČIN – Beočin

Tačan datum osnivanja manastira Beočin nije poznat. U turskim izvorima prvi put se pominje 1566/7. godine. Oštećenog i napuštenog u austro-turskim ratovima obnavljaju ga monasi iz manastira Rača. Zidanje današnje crkve trajalo je od 1732. do 1740. godine, a trospratni zvonik završen je 1762. godine. Konaci su građeni od 1728. do 1771. godine. Opsežna rekonstrukcija…

MANASTIR RAKOVAC – Rakovac

Manastir Rakovac sa crkvom posvećenoj sv. vračevima Kuzmanu i Damjanu, prema predanju, osnovao je Raka Milošević. Prvi pouzdani podaci o manstiru su iz 1545-1548. godine. Barokni zvonik dozidan je 1735, a konačan trostrani oblik konaci dobijaju 1771. godine. Ikone na ikonostasu oslikao je 1763. godine Vasa Ostojić, dok je zidne slike u trpezariji konaka izradio…