IZLETI U PRIRODI – Odžaci

Nepregledna ravnica ispresecana kanalima, jezerima i ritovima idealna je za šetnju i boravak u prirodi. Bogojevski rit predstavlja prirodni nastavak zaštićenog prirodnog dobra Specijalni rezervat prirode Gornje podunavlje, čineći sa njim jedinstvenu ekološku celinu. Obuhvata očuvani kompleks vodenih i močvarnih ekosistema koji su zadržali svoju izvornost i autohtonost. Tu se nalazi Papić jezero, Zadružna bara,…

GALERIJA “RAFAILO MOMČILOVIĆ” – Deronje

„U srpskoj pa i evropskoj istoriji teško je pronaći tragičniju ljudsku i umetničku sudbinu od one koja se obrušila na anhimandrita i slikara Rafaila Momčilovića. Najpre je njegovo umetničko delo nepravedno podcenjeno i zaboravljeno, a taj nerasudni nemar dokrajčila je njegova mučenička smrt 1941. god.“ (D.Medaković).Društvo likovne kolonije „Sveštenomučenik Rafailo“ iz Deronja pokušalo je da…

ZAVIČAJNA KUĆA “DA SE NE ZABORAVI” – Karavukovo

U dvorištu Osnovne škole “Bora Stanković” nalazi se Zavičajna kuća –muzej “Da se ne zaboravi”. Zavičajna kuća je mesto gde se čuva i neguje narodna tradicija. U muzeju se nalazi stalna postavka eksponata starih i do 150 godina koje su naši preci doneli sa sobom, a sadašnje generacije sačuvale. U posebnoj prostoriji smešteni su eksponati…

MUZEJSKA JEDINICA – Odžaci

Muzejska jedinica u Odžacima osnovana je u novembru 1980. godine i na taj način je amaterska zbirka podignuta na nivo muzejske jedinice. Do 1990. godine Zbirka se nalazila u sastavu Narodnog univerziteta ”Odžaci”, kada prelazi u sastav u Narodne biblioteke ”Branko Radičević”, gde se i danas nalazi. Kompleksnog je tipa i zavičajnog karaktera, sa arheološkom,…

ETNO KUĆA U DERONJAMA – Deronje

Etno kuću u Deronjama otvorilo je Udruženje žena „Zlatne niti“ iz Deronja 10. juna 2008. godine. U njoj se nalaze spavaća soba, kuhinja i prostorija nameštena u katoličkom stilu za katoličkog sveštenika. Uređeno je i dvorište etno kuće, a u njemu su stupa za kudelju, jednoredni plug za oranje i drvena kolica za iznošenje đubreta…

SLOVAČKA EVANGELISTIČKA CRKVA – Lalić

Crkva je sagrađena i osvećena 7. novembra 1852. god. Ispod propovedaonice nalazi se slika Jesusa Pastira rad slikara Majsa. Sa obe strane oltara u prirodnoj veličini stoje iz drveta izrađeni kipovi apostola Petra i Pavla. Iznad oltara u polukrugu ispisani su stihovi iz pisma: DÚFAJTE V HOSPODINA NA VEČNÉ VEKY / Iz. 26,4/ (VERUJTE U…

ETNO KUĆA – Lalić

Etno kuću u Laliću otvorilo je Udruženje žena “Majčino srce” iz Lalića,  2007. godine. U njoj se nalaze soba, kupatilo i ostava. Dvorište etno kuće ima poseban značaj, jer prikazuje nekoliko celina ondašnjeg života, kao što su spravljanje odeće od kudelje do gotovog proizvoda, dobijanje vina i rakije, kao i predmete se kojima se obrađivala…