LOVIŠTE “JARUGE” – Novi Bečej

Lovište “Jaruge” u Novom Bečeju zajedno sa Specijalnim rezervatom prirode “Slano Kopovo” predstavlja markantnu prirodnu celinu. Dok lovište obezbeđuje kvalitetne uslove za lov divljači, Slano Kopovo je prirodni objekat gde je jedino moguć lov fotoaparatom, budući da je preko 200 vrsta ptica koje ovde borave zakonom zaštićeno. Lovištem, kao i rezervatom, upravlja Lovačko društvo “Novi…

KAPELA PORODICE PULAI SA KALVARIJOM NA KATOLIČKOM GROBLJU – Novi Bečej

Kapela porodice Pulai sagrađena je krajem XIX veka. To je jednobrodna građevina skladnih proporcija, koncipirana u duhu gotike sa zvonikom nad ulazom i polukružnom apsidom na suprotnom kraju. Fasade su ukrašene nišama i lezenama. Iznad ulaza je scena Raspeća, a dve plitke niše sa krstovima dopunjuju dekoraciju pročelja. Unutrašnji prostor je podeljen na dva traveja…

KAPELA SVETOG GEORGIJA – Novi Bečej

Vranjevačko groblje je 1852. godine preneto iz centra sela, (iz današnjih ulica 7. jula i Marka Oreškovića) na mesto gde se i danas nalazi. Tu je podignuta mala crkva 1926. godine kao zadužbina Milanka Stankovića i supruge Sofije Grujić, posvećena sv. Đorđu. Građevina je manjih dimenzija, ali je rađena sa pretenzijama monumentalnosti. To je jednobrodna…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “SLANO KOPOVO” – Novi Bečej

Slano Kopovo se nalazi u severnom Banatu, 5 km severoistočno od Novog Bečeja, omeđeno putevima Novi Bečej-Novo Miloševo i Novi Bečej-Bašaid. Jedan je od reprezentativnih, još uvek očuvanih panonskih predela. Ovo slano jezero predstavlja izuzetnu prirodnu vrednost i sa geomorfološkog, hidrološkog i mikroklimatskog aspekta. Slano Kopovo predstavlja jedno od najvažnijih i najosobenijih staništa ptica u…

DVORAC “KARAČONJI” – Novo Miloševo

 Sagradio ga je 1857. Lajoš Karačoni na svom imanju u Beodri (danas spojeno sa Novim Miloševom). Građen je kao reprezentativan rezidencijalni objekat koji svojom prostornom dispozicijom, volumenom i arhitektonskim rešenjem zauzima dominantan položaj u prostranom parku. Arhitektonski je oblikovan u dosledno sprovedenom klasicističkom stilu. Izdužene je pravougaone osnove i ima prizemlje i sprat. Glavna fasada…

NARODNA BIBLIOTEKA – Novi Bečej

Narodna Biblioteka se nalazi u Novom Bečeju, varošici koja ima 15.404 stanovnika. Od toga broja 30% su mađarske nacionalnosti Ovaj podatak je interesantan jer oba nacionalna entiteta imaju dugu i bogatu kulturnu tradiciju. Prve biblioteke (pod nazivom Kasine) osnovane su dakle 1838.godine sa knjigama na mađarskom, nemačkom i srpskom jeziku. Sve do 1956.godine egzistira u…

MUZEJ “GLAVAŠEVA KUĆA” – Novi Bečej

Godine 1834. u bogatoj vranjevačkoj porodici rođen je Vladimir Glavaš. Postaće plemenit, human čovek, visoko moralan. Pomagaće nacionalnu borbu Srba u Austrougarskoj, biće dobrotvor i pocasni član Matice srpske. Završiće prava u Pragu, ali će zbog svojih moralnih načela odustati od bavljenja advokaturom. Redovno će ići u pravoslavnu crkvu, ali će posećivati i crkvu rimokatoličku…

JEZERO “ŠARAN” – Baranda

Jezero “Šaran” se nalazi u sred banatske ravnice ima uređenu obalu, zdravu zeleno bistru i redovno kontrolisanu vodu. Idilična slika ravnice sa specifičnim zlatno žutim bojama, plavim nebom, u čijem središtu je zeleno jezero okruženo niskim rastinjem, kanalima, njivama i zelenim poljanama, posebno fascinira i odmara nakon gradske vreve. Jezero je naseljeno obiljem plemenite ribe,…