LOVIŠTE “KUPINIK” – Pećinci

Posavsko lovište Kupinik – Pećinci je ukupne površine 7.953 ha. Glavna vrsta krupne divljači je divlja svinja i srneća divljač, a prateća vrsta jelen. Ovo lovište spada u ravničarski tip lovišta sa nadmorskom visinom od 84 do 90 m. Posavsko lovište Kupinik od Novog Sada udaljeno je 90 km, a od aerodroma Beograd 30 km.…

KULTURNI CENTAR “PEĆINCI” – Pećinci

Skupština opštine Pećinci je tačno pre 30 godina osnovala Dom kulture Pećinci Pećinačko partijsko savetovanje, da bi danas ova ustanova nosila naziv Kulturni centar Pećinci. Kroz sve ove godine delatnosti i aktivnosti kojima se bavio i bavi Kulturni centar su manje više ostale iste, s tim što su u različitim periodima neke delatnosti dobijale na…

CRKVA VAZNESENJA – Deč

Današnja crkva Sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Deču sagrađena je u prvoj polovini 19. veka, 1828 godine. Izvođač radova na hramu bio je zidar iz Mitrovice, Mojsije Janković. Zidanje crkve završeno je 1831. godine. Pavle Bošnjaković je 1834. godine izradio pevnice, arhiepiskovski sto i stolove. Georgije Dević je 1839. godine izradio ikonostas i ripide. Konstantin Pantelić…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Šimanovci

Prvi put se Crkva u Šimanovcima pominje 1756. godine sa hramom svetog Nikole, verovatno na mestu današnje Crkve. Sadašnja Crkva sazidana je oko 1790 . godine u baroknom stilu i posvećena je prenosu moštiju svetog oca Nikolaja. Ikonostas je radio zemunski slikar Konstantin Lekić 1822. godine o čemu postoji zapis sa unutarnje strane ikonostasa i…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Sibač

Sveti hram u Sibaču sagrađen je 1767. godine i posvećen je prenosu moštiju Svetog Oca Nikolaja.    1851. godine prvi put je generalno obnovljen i živopisan. Živopis je radio akademski slikar Konstantin Pantelić. U Svetom hramu se nalazi vrlo vredan ikonostas, rad poznatog slikara Georgija Stojanovića. Ikonostas je prvobitno rađen za Donju crkvu u Sremskim Karlovcima…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Prhovo

Naziv crkve je hram prenosa moštiju sv. Oca Nikolaja. Podignut je 1804-1806 godine. Početkom 18. veka vizitator karlovačke eparhije spominje u Prhovu novu malu crkvu od hrastovih brvana pokrivenu šindrom. Već 1758. godine ova crkva je zamenjena novom. Današnja crkva je sagrađena početkom 19. veka. Prema Mati Kosovcu crkva je sazidana 1806. godine. Između izgradnje…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Popinci

Prvi zapis o pravoslavnoj crkvi u Popincima datira iz 1732. godine. U tom zapisu za crkvu u Popincima daju se detaljne informacije, da je crkva: nova, malena, od pletera, pokrivena šindrom, ima zvono, trapeza od kamena. Hramovna slava je sv.Nikola, a osveštao je Nikanor krušedolski. Godine 1777. dovršena je nova crkva od pečene cigle i…

CRKVA SVETOG LUKE – Kupinovo

Ha jugozapadnoj periferiji sela Kupinova nalazi se Crkva svetog Luke, zadužbina despota Đurađa Brankovića. Sagrađena je polovinom XV veka te svakako predstavlja najstariju pravoslavnu bogomolju u krajevima severno od Save i Dunava. Godine 1521. Turci su do temelja razlušili Kupinovo i tom prilikom je verovatno stradala i Crkva svetog Luke. Na osnovu izvora iz XVIII…