CENTAR ZA SPORT I TURIZAM – Srbobran

Nalazi se u samom centru Srbobrana. Sportska hala sa otvorenim terenima i igralištima je dom velikog broja sportskih klubova, a redovno je koriste i školska deca u okviru nastave i rekreativci. Centar je organizator velikog broja sportskih manifestacija, a u letnjem periodu i sportskih kampova i kondicionih priprema klubova. Svi kapaciteti su otvoreni i na…

NARODNA BIBLIOTEKA – Srbobran

Prema postojećim dokumentima, pouzdano se zna da je prva Srpska čitaonica u Srbobranu osnovana 1869. godine, u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine. Danas je to Narodna biblioteka Srbobran koja je smeštena u predivnoj kući porodice Gavanski, sagrađenoj 1901. godine. Narodna biblioteka  ima i svoje ogranke u naseljenim mestima Turija i Nadalj. Knjižni fond biblioteke broji…