RIMOKATOLIČKA CRKVA UZVIŠENJA SVETOG KRSTA – Srbobran

Prva katolička crkva na mestu sadašnje, sagrađena je 1783. godine od naboja sa tršćanim krovom, bez tornja i krsta. Iste godine je izgrađena i parohija. Crkva je pripadala starobečejskoj parohiji. Za izdržavanje parohije, monarhija je poklonila crkvi 32 katastarska jutra zemlje i to Preko Bare i u Razlevinama. Prvi paroh bio je P.Salkau Bernat, franjevački…

CRKVA SVETOG SAVE – Mol

 Crkva  je posvećena Svetom Savi, prvom arhiepiskopu srpskom. Sagrađena je 1824. godine, kada je i osvećena od strane protoprezvitera segedinskog i paroha molskog Vasilija Kovačevića. Ikonostas je radio Arsenije Teodorović, doslikao ga je Nikola Aleksić, a oštećene ikone uništene u buni 1848. Nove je naslikao Novak Radonić 1854. godine. Parohija obuhvata naseljenu površinu Mola.

SCENA FEST – Inđija

Letnji festival na otvorenom koji publici predstavlja veliki broj značajnih umetničkih ostvarenja: pozorišne predstave, filmove, koncerte, promocije… Svojim konceptom „Scena fest“ je postao jedan od najozbiljnijih letnjih festivala u zemlji i kulturni model po kome su realizovani mnogi drugi festivali u regionu.