RIMOKATOLIČKA CRKVA – Titel

Sagrađena je 1812. godine na mestu stare, koja je izgorela 1810. godine. Jednobrodna je građevina, manjih dimenzija, sa zvonikom. U crkvi, na južnom zidu, nalazi se slika Arse Teodorovića iz 1815. godine sa predstavom Sv. Ivana Nepomuka i vedutom Titela sa Tise u donjem delu, gde su prikazani svi vojnograničarski objekti sa brojnim magacinima, koji…

CRKVA VELIKOMUČENIKA STEFANA DEČANSKOG – Vilovo

Izgrađena je 1806. godine na mestu crkvene građevine iz 1745. Koncipirana je u duhu klasicizma sa uobičajenom organizacijom prostora i obradom fasada svedenim ukrasom. Zapadno pročelje, istaknuto visokim zvonikom, skladno je ukomponovano sa dekoracijom podužnih fasada, koja je izvedena kombinacijom plitkih pravougaonih i nešto dubljih polukružnih niša. Posebnu umetničku vrednost poseduje ikonostasna pregrada preneta iz…

CRKVA USPENJA PRESVETE BOGORODICE – Titel

Srpska pravoslavna crkva, posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, sagrađena je 1810. godine u klasicističkom stilu građanskog shvatanja bidermajera. Ikonostas, ikone na pevnicima, arhijerejskom tronu, kao i zidni živopis, radio je akademski slikar August Tyrk, 1866. godine. Prethodni ikonostas nalazi se u Srpskoj Pravoslavnoj crkvi u Loku. U porti, na regulaciji ulice, lociran je parohijski dom, prizemna…

CRKVA SVETOG PROROKA ILIJE – Lok

Crkva je podignuta 1824. godine. Jednobrodna je građevina sa plitkom apsidom u širini broda i niskim sokdom. Fasada je raščlanjena pilastrima sa dekorativnim kapitelima koji drže krovni prsten. Lučni prozori i niše smešteni su između pilastara, dok je na apsidi samo jedan prozor i dve slepe niše. Ikonostas, rad nepoznatog rezbara, donet je iz Titela.…

APARTMAN SEM – Kikinda

U samom centru Kikinde, na svega nekoliko metara od muzeja, pozorišta, velikog broja kafića, restorana, fitnes centra i butika, nalazi se prenoćište koje zastupa naša agencija. Na raspolaganju imate luksuzno opremljenu dnevnu i spavaću sobu, kuhinju i kupatilo. Kao dodatnu opremu na korišćenje dobijate kablovsku televiziju, bežični internet i klima uređaj. Vaš boravak u Kikindi,…

CRKVA SVETOG JOAKIMA I ANE – Šajkaš

Srpska pravoslavna crkva, posvećena Svetom Joakimu i Ani, podignuta je 1818-1819. godine. Jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i zvonikom. Fasadna plastika je rađena u stilu klasicizma. Ikonostas je iz 1929. godine, bez većih rezbarenih ukrasa, rad je Božidara Jeremića. Ikonostas je slikao St.Stefanović, 1924. godine, ulje na platnu kaširano na drvo, po Prediću.

NARODNA BIBLIOTEKA ”STOJAN TRUMIĆ” – Titel

Narodna biblioteka “Stojan Trumić“ je organizovana kao opštinska institucija i jedina je ustanova kulture na čitavoj teritoriji opštine Titel. Ova biblioteka  radi preko šezdeset godina. Osnovana je je posle drugoj svetskog rata, tačnije 29. jula 1945. godine kao Narodna čitaonica i biblioteka. Biblioteka spada u red malih biblioteka, sa fondom od 17.226 knjiga.