LOVIŠTE GELIJA – Banatsko Veliko Selo

Na delu teritorije Opštine Kikinda, ukupne površine 13.365 ha, od kojih lovne površine obuhvataju oko 11.000 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i golub grivnjaš. Mogućnost smeštaja turista: u ugostiteljskim objektima u Kikindi. Lovištem gazduje LU „Graničar“.

STARO JEZERO – Kikinda

Kikinda ima prirodno blago neprocenjive vrednosti – STARO JEZERO. Reč je o vodenom kompleksu ukupne površine oko 5,1 hektara udaljenom od samog centra grada svega 500 metara. Nakon decenijske zapuštenosti, pre par godina započela je revitalizacija ovog prostora za koji su generacije Kikinđana emotivno vezani. Atraktivno je i zdravo mesto za odmor, rekraciju i uživanje.…

SPORTSKI CENTAR “JEZERO” – Kikinda

Postojeća prirodna bogatstva kompleksa nametnula je određeno kompenzaciono rešenje tako što jedan deo čini slobodno rekreativnu zonu sa šetalištima, parkovima, školom u prirodi sa autohtonim vrstama zelenila, livadama, cvetnjacima itd., dok su na drugom delu locirani objekti za angažovano i slobodno bavljenje sportom. U tu svrhu izgrađen je Sportski centar “Jezero” i pušten u korišćenje…

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “PAŠNJACI VELIKE DROPLJE” – Mokrin

Pašnjaci velike droplje predstavljaju specijalni prirodni rezervat, koji je predstavljen mozaikom stepskih, slatinskih, livadskih, močvarnih i oraničnih ekosistema, sa retkim biljnim i životinjskim vrstama, među kojima se svakako svojom atraktivnošću ističe velika droplja. Ovo područje je jedino stanište ove ptice u Srbiji i jedno od retkih staništa iste u Evropi i svetu. Velika droplja je…

KULTURNI CENTAR – Kikinda

Kulturni centar Kikinda, kao ustanova od posebnog interesa za grad u kreiranju njegove kulturne scene, osnovan je radi: – pripreme i realizacije kulturnih, obrazovnih, edukativnih i zabavnih programa, – aktivnosti koje nisu sadržane u delatnostima, programima i aktivnostima ustanova posebno za to osnovanih na teritoriji opštine Kikinda, – podsticanja i promocije stvaralaštva, – podrške u…

ISTORIJSKI ARHIV KIKINDA – Kikinda

Osnovna delatnost Arhiva utvrđena je Zakonom o kulturnim dobrima (Sl.gl. 71/94) i predstavlja niz postupaka i radnji vezanih za zaštitu kulturnih dobara, tj.arhivske građe. Pored ove, primarne delatnosti, Arhiv pruža i usluge korišćenja arh. građe pravnim i fizičkim licima, izdaje razna uverenja na osnovu podataka iz građe kojom raspolaže, publikuje i objavljuje građu i istoriografske…