LOVIŠTE “OBEDSKA BARA” – Pećinci

Lovačko udruženje Obedska bara, sa sedištem u Pećincima, gazduje lovištem Obedska bara, koje ima površinu od 38.737 hektara, od čega lovne povšine obuhvataju 35.976 hektara, a zauzima deo teritorije opštine Pećinci, okrug Sremski. Granice lovišta Obedska bara se poklapaju sa granicama teritorije opštine Pećinci, osim u jugozapadnom delu gde ide granicom lovišta Posavsko lovište –…

CRKVA VAZNESENJA – Deč

Današnja crkva Sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Deču sagrađena je u prvoj polovini 19. veka, 1828 godine. Izvođač radova na hramu bio je zidar iz Mitrovice, Mojsije Janković. Zidanje crkve završeno je 1831. godine. Pavle Bošnjaković je 1834. godine izradio pevnice, arhiepiskovski sto i stolove. Georgije Dević je 1839. godine izradio ikonostas i ripide. Konstantin Pantelić…

CRKVA SVETOG NIKOLE – Šimanovci

Prvi put se Crkva u Šimanovcima pominje 1756. godine sa hramom svetog Nikole, verovatno na mestu današnje Crkve. Sadašnja Crkva sazidana je oko 1790 . godine u baroknom stilu i posvećena je prenosu moštiju svetog oca Nikolaja. Ikonostas je radio zemunski slikar Konstantin Lekić 1822. godine o čemu postoji zapis sa unutarnje strane ikonostasa i…