MUZEJ BAČKE TOPOLE – Bačka Topola

Muzej se nalazi u verovatno najstarijoj zgradi u gradu, u nekadašnjem Kraj-kaštelu. Zgradu je dao izgraditi grof Pal Kraj 1802. godine. 1990-ih godina je svrstana među spomenike posebne vrednosti, čime je otpočela i rekonstrukcija zgrade. Sam muzej se nalazi na spratu, a prizemlje služi kao izložbeni prostor i sala za venčavanja. Stalne postavke muzeja: Umetnička…

RIMOKATOLIČKA ŽUPNA CRKVA IMENA MARIJINOG (“KATEDRALA”) – Novi Sad

Iako poznata kao katedrala, ona to nije, jer je sedište biskupije za Bačku u Subotici. Na mestu na kojem je 1891. godine srušena župna crkva iz 1742.godine izgrađena je sadašnja trobrodna crkva u neogotskom stilu. Građena je od 1893. do 1895. godine po projektu novosadskog arhitekte Đerđa Molnara. Oltar je ukrašen tirolskom rezbarijom, na prozorima…

BAPTISTIČKA CRKVA – Bački Petrovac

Baptistička crkva u Bačkom Petrovcu osnovana je davne 1897. godine. Stara crkvena zgrada u centru naselja tako je doživela svoj 100.godišnji jubilej. Zbog rasta broja vernika 2000.godine se rodila vizija o gradnji novog, savremenog molitvenog doma sa svim propratnim sadržajima. Sledećih godina se ova vizija i ostvarila. Ceo projekat je uglavnom izgrađen dobrovoljnim radom domaćih…

POLJOPRIVREDNI MUZEJ – Kulpin

Poljoprivredni muzej u Kulpinu kao jedina specijalizovana muzejska ustanova u zemlji, za istraživanje i izučavanje agrarne prošlosti, osnovan je 1993 godine. Poljopivredni muzej u Kulpinu čini komplex „Kaštel“ i „Stari dvorac“ koji su stavljeni pod zaštitu države kao spomenički objekti, a sagrađeni su 1863.godine. U okviru kompleksa nalazi se osim dva dvorca, upravna zgrada, tzv.kovačnica,…

GRADSKO POZORIŠTE RUMA – Ruma

Gradsko pozorište Ruma, osnovano je 1994. godine sa ciljem da deluje kreativnim akcijama u oblasti kulture. Negovalo je klasičan pristup pozorištu da bi u susretu sa savremenim tendencijama, a naročito od osnivanja TREMA FEST-a 1998. godine, načinilo zaokret i proširilo svoje delovanje u sve oblasti građanskih inicijativa. Okuplja, u 6 sekcija, oko 100 aktivnih članova,…

NEMAČKA EVANGELISTIČKA CRKVA – Maglić

U drugoj polovini XVIII veka, prilikom naseljavanja tadašnjeg Buljkesa, a današnjeg Maglića, podignuta je drvena građevina za molitvu. Pošto je zbog lošeg materijala ubrzo postala trošna i ruševna, stanovnici Buljkesa su 1814. godine jednoglasno odlučili da izgade novu crkvu. Kamen temeljac je položen 29.septembra 1817.godine, a u oktobru 1820.godine crkva je bila sagrađena. Iznad vrata…