DUBOVAČKI RIT – Dubovac

Dubovački rit predstavlja prirodno dobro izuzetnog značaja.  Formiranjem đerdapske akumulacije, između sela Dubovac, oboda Deliblatske peščare i visoke obale Dunava, nastali su uslovi za opstanak močvarne vegetacije i svojstvene faune, posebno ptica močvarica. Tako je Dubovački rit postao osamdesetih godina svojevrsna oaza močvarnoj vegetaciji, značajno mrestilište dunavske ribe i jedno od najvećih gnezdilišta mnogih ugrožzenih…

CENTAR ZA KULTURU – Kovin

Centar za kulturu je centar kulturnih događanja opštine Kovin. Jedina smo Ustanova na teritoriji južnog Banata koja u okviru svog programa objedinjuje profesionalne i amaterske sadržaje. Da bi ponudili što kvalitetnije i raznovrsnije programe, nastojimo da obezbedimo viši stepen saradnje sa institucijama kulture i obrazovanja, uvažavajući pri tom kulturne potrebe građana, a da istovremeno pratimo…

VINARIJA “MILISAVLJEVIĆ” – Kula

Vinarija Milisavljević u svojim podrumima u Liparu na Telečkoj visoravni je 2008. godine odlučila da obnovi vinsku tradiciju “Telečke visoravni” i proizvede vino po tehnologiji iz doba Marije Terezije uvažavajući, naravno, sve neophodne uslove savremene tehnologije proizvodnje vina. Na ulazu u selo Lipar podignut je zasad najkvalitetnijih sorti grožđa na sopstvenom zemljištu površine 12,5 hektara…

LOVIŠTE “VELIKI BAČKI KANAL” – Kula

Lovačko udruženje “Jarebica” sa sedištem u Kuli, gazduje lovištima “Veliki bački kanal – Sever” površine 14.092,15 ha i “Veliki bački kanal – Jug” površine 18.413,25 ha, što ukupno iznosi 32.505,40 ha. Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, zec, fazan i poljska jarebica. Lovišta “Veliki bački kanal” Sever i Jug, imaju sledeće lovne objekte:…

KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA – Kula

Kulturno-prosvetna zajednica opštine Kula je osnovana 9. maja 1957. godine. Kulturno-prosvetnu zajednicu su stvarali i čine ljudi, aktivisti iz oblasti kulture, školstva i drugih organizacija, kao i pojedinci, s ciljem da Zajednica bude istinski kohezivni faktor u oblasti stvaralaštva, umetnosti i prosvećivanja. Članovi zajednice, kao društvene organizacije, su na dobrovoljnoj i interesnoj osnovi, organizacije u…