PARK PRIRODE JEGRIČKA

Slivno područje Jegričke formirano je na području južne Bačke, odnosno na njenoj lesnoj terasi. Obuhvata površinu od 144.200 ha, sa izduženim oblikom sliva od oko 100 km, prosečne širine 14,5 kilometara. Prvi prikaz vodotoka Jegrička datira iz 1762. godine na kartama Bačko – Bodroške županije. Jegrička je danas desna pritoka Tise. Iako je najveći i…

CRKVA SVETOG ARHANGELA MIHAILA – Gospođinci

Današnji parohijski hram Svetog arhangela Mihajla sagrađen je 1970.godine u vreme upravljanja parohijom sveštenika Julijana Hornjak-Kuhara. Parohijski dom podignut je zalaganjem stavrofora Joakima Hološnjaja 2000.godine. Najznačajnije kulturno dobro parohije predstavlja ”Napristolno Jevanđelje” iz prve na ovim prostorima 1752.godine sagrađene grkokatoličke crkve brvnare Svetog čudotvorca mirlikijskog Nikolaja u Ruskom Krsturu. Jevanđelje, štampano u Sinodalnoj moskovskoj štampariji…

CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE – Đurđevo

Gradnja današnjeg grkokatoličkog hrama “Rođenja Presvete Bogorodice” započelo je u proleće 1900. g., a već krajem iste godine, takođe na praznik Sv. arhangela Mihaila, tadašnji Križevacki vladika Julij Drogobeckij je obavio čin osvećenja nove “Malogospojinske” crkve. Ikonostas je postavljen par godina nakon završetka izgradnje crkve, međutim nije poznato ko je autor ikona. U parohijskoj Hronici…

CRKVA PRENOS MOŠTIJU SVETOG PRVOMUČENIKA STEFANA ARHIĐAKONA – Gospođinci

Gospođinačka crkva davno u prošlosti je bila posvećena Presvetoj Bogorodici (Velikoj i Maloj Gospojini), pa je tako i naselje dobilo ime. Hram je obnovljen nakon bune iz 1848.godine u klasicističkom, bidermajer stilu. Ikonostas je u bogatoj elektičarskoj rezbariji rad Johana Kistnera, izrađen je između 1860. i 1870.godine. Pozlatu je radio bečki majstor Topfre, istih godina.…