LOVIŠTE “ZOBNATICA”” – Zobnatica

Na teritoriji Opštine Bačka Topola, ukupne površine 2.537 ha. Pored poljoprivrednog zemljišta na prostoru lovišta zastupljene su površine pod šumom i šumskim zemljištem, i vodene površine (jezero). Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan i divlja patka. Mogućnost smeštaja turista: u Hotelu “Jadran” u sastavu istoimenog poljoprivrednog gazdinstva.

KAŠTEL TERLEI – Zobnatica

Kao jedan od simbola vojvođanske ravnice, Kaštel na Zobnatici kod Bačke Topole, star skoro vek i po, ponovo je zasijao starim sjajem i turistima iz zemlje i regiona otvorio svoja vrata. Rekonstruisani kaštel, koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, sada ima 20 luksuzno opremljenih soba sa 37 ležajeva, a gostima su na…

ZAVIČAJNA KUĆA – Bačka Topola

Zavičajna kuća u Bačkoj Topoli je sagrađena 1843. godine, sa zidovima od naboja i pokrivena je trskom. Uloga kuće je da prikaže tradicionalnu arhitekturu ovdašnjih ljudi počev od detaljnih formi do životnog prostora. Radi se o tipičnoj panonskoj trodelnoj kući. Uređena je nameštajem sa kraja 19-og i početka 20-og veka.