ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE “FEUDVAR” – Mošorin

Nalazeći se na raskrsnici puteva područje Mošorinskog brega je od davnina bilo naseljeno, o čemu svedoče očuvani ostaci iz praistorijskog perioda i kulture. Arheološko nalazište Feudvar je savremenik mikenske kulture, koje su proučavali naši i nemačku stručnjaci u dvadesetom veku. Po ovom bogatom nalazištu se zna da su mu žitelji bili nadaleko poznati proizvođači hrane,…

GRADSKA KUĆA – Titel

Zgrada je sagrađena na samom početku XX veka u stilu secesije, prema projektu arhitekte Titeljanina Augusta Najera. Zgrada je simetrične osnove sa bočnim krilima, unutrašnjim dvorištem i frontom prema ulici. Glavna fasada ima tri rizalita – centralni i dva bočna sa međupoljima. Ukras fasade je geometrijski čvrstog sklopa. Iznad rizalita se nalaze kupole – sarkofazi…