DVORAC “TOMANOVA VILA – VILA ZOIL” – Vrbas

Vilu je sagradila jevrejska veleposednička porodica Toman, kao reprezentativnu kuću za stanovanje. Zgrada je sagrađena početkom XX veka, po projektu arhitekte iz Budimpešte. Porodica Toman je imala velike posede na severu Vrbasa, gde se i danas nalazi salaš sa imenom veleposednika. Tomanovi su se bavili poljoprivredom i trgovinom žitaricama. Nakon Tomanove smrti u vili su…

SRPSKA PRAVOSLAVNA KAPELA “VODICE” – Vrbas

Smatra se da je izrada kapele započeta 1793. godine kopanjem bunara. Iskopavanje bunara obavljeno je o trošku izvesnog trgovca Nikolića i nepoznatog Bunjevca iz Subotice. Posvećena je Svetom Iliji, godine 1848. je oštećena a 1852. godine je popravljena. Po svojoj lepoti posebno se izdvaja ikona Svetog Arhiđakona Stefana, slikarski rad Novaka Radonjića iz 1863. godine.