SUVAČA – Kikinda

Podignuta je 1899. kada je u novoizgrađenu zgradu prenet stari mehanizam kupljen u Padeju. Kružne je osnove, formirane od 14 opekom zidanih stubova koji nose dominantnu krovnu konstrukciju u obliku višestrane piramide u finkciji pogonskog prostora, i dvoslivno pokrivenog, pravougaonog dela podeljenog na mlin i mlinarevu sobu. Bočno uz pravougaoni deo dozidana je pomoćna prostorija,…