CRKVA SRCE ISUSOVO – Apatin

Ovaj sakralni objekat izgrađen je u psudoromaničkom stilu, u periodu 1931-1933. godina, i predstavljao je najveću katoličku crkvu izgrađenu na području Bačke, između dva Svetska rata. Planovi za nju su urađeni od strane bečkog arhitekte Bruna Buhvizera, a izvođač građevinskih radova bio je apatinski građevinski preduzimač (jedno vreme predsednik ovdašnjeg Zanatskog udruženja), Nikola Šefer. Crkva…

BANJA JUNAKOVIĆ – Apatin

Na krajnjem severozapadu Vojvodine, 4,5 km udaljena od Apatina i Dunava, na samoj ivici prelepe šume nalazi se Banja Junaković. Iako su termalni izvori otkriveni još davne 1913. godine, banja je sa radom započela 1983. godine, a za to kratko vreme se izborila za ravnopravno mesto među mnogobrojnim banjama Srbije, koje imaju neuporedivo duži vek…