LOVIŠTE “SMEDEREVSKA ADA” – Kovin

Tipično podunavsko lovište, površine 1.600,76 ha. Ustanovljeno na ostrvu-adi pre svega kao lovište barske divljači, koja se sa uspehom lovi  u periodu septembar-februar. Osim barske divljači, prisutna je i divlja svinja čija je brojnost populacije, prilično nestabilna i zavisi pre svega od nivoa reke Dunav i režima plavljenja ostrva.Lovištem upravlja Javno preduzeće “Vojvodinašume”,Šumsko gazdinstvo Banat iz…