SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE “TITELSKI BREG”

Titelski breg se nalazi u Vojvodini, na području jugoistočne Bačke, u opštini Titel. Predstavlja usamljenu lesnu uzvišicu, ima oblik elipse što je posledica erozivnog dejstva dunavskih i tiskih voda, jer se pruža duž desne obale donjeg toka reke Tise, nedaleko od njenog ušća u Dunav. Površina ovog lesnog platoa iznosi 79,5 km2, maksimalna dužina 18…

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Sremski Karlovci

Gornja crkva, posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice, podignuta je 1746. godine na temeljima starije crkve iz XVI veka. Najstariji podatak o ovom pravoslavnom hramu datira iz 1559. godine, kada je bila metoh manastira Hilandara. Obnova Gornje crkve vršena je u više navrata, 1833, 1888, 1897-1903, 1997-1998. Restauriran ikonostas pripada periodu baroka, a izradio ga je u…