CRKVA VAZNESENJA GOSPODNJEG – Sremska Mitrovica

Grokokatolička parohija u Sremskoj Mitrovici osnovana je 1886.godine. Nakon 1848.godine u Sremsku Mitrovicu i okolna sela počeli su se naseljavati Ukrajinci i Rusini iz Ugarske, odnosno Zapadne Ukrajine, tako da je njihov broj već 1885.godine dosegao do 300 duša. Prvim dušebrižnikom novoosnovane parohije bio je Maksimilijan Relić – uskok iz sela Relića. Vladika Ilija Hranilović…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG IRINEJA I ŽUPNI DVOR – Sremska Mitrovica

Današnja župna crkva sagrađena je 1811. godine, a osvećena 30. juna 1811. godine. Župna crkva dobila je naslov konkatedrale 1984. godine, i naslov bazilike minor 1991. godine, što je najveća čast ukazana jednoj crkvi. Rimokatolička župa u Sremskoj Mitrovici danas koristi još dve kapele: svetog Roka na Katoličkom groblju (sagrađena 1880.) i Žalosne Gospe mitrovačke…