ETNO KUĆA BAJŠA – Bajša

Društvo za negovanje tradicija i rukotvorina “Etno”, osnovano je 2004. godine sa ciljem da se kulturna baština tri najbrojnije nacije istraži, neguje i očuva za potomstvo. U delatnost ovog civilnog udruženja spada organizovanje kurseva i kampova na kojima se učesnici podučavaju tehnikama izrade rukotvorina, a takođe i organizovanje izložbi na kojima se vrši njihova prezentacija.…

VOJNOGRANIČARSKA ZGRADA – SEDIŠTE BRIGADE – Sremska Mitrovica

Objekat je podignut u drugoj polovini XVIII veka i prvobitno je služio za smeštaj komande Petrovaradinskog devetog graničarskog puka. S obzirom na svoju osnovnu namenu, posedovao je sve prepoznatljive odlike vojnograničarske arhitekture – strogost, simetriju, svedenu dekoraciju. Godine 1881. Mitrovica je stekla status slobodnog gradskog komuniteta, a nedugo potom, 1886. godine, promovisana je u sedište…

KAŠTEL – Panonija

Dvorac je izgrađen 1846. godine za plemićku porodicu Falcione. Izgradnju dvorca je sproveo grof Arpad Falcione, a park oko zgrade je završen tek 1870. godine kada je imanjem upravljao Arpad II Falcione. Nalazi se na poljoprivrednom dobru “Panonija”, u blizini mesta Bajša. Objekat je skromna prizemna građevina, smeštena u izuzetno negovanom prostranom parku. Dvorac je…