СОМБОРСКИ ФИЈАКЕР – Сомбор

Сомбор је још 1885. године добио правилник о фијакерској служби. За чланове удружења фијакериста и за странке које су превожене био је важећи документ. Фијакер плац на Тргу републике има засеђена 24 бођоша с обзиром да се тај број фијакера могао сместити и да би сваки имао свој хлад под дрветом. И данас, када се…

SOMBOR CARRIAGE – Sombor

Sombor got the rulebook on carriage service as jet in 1885. For the carriage members association and for parties that were being transported it was considered as a valid document. There are 24 Common hackberry trees planted on the Carriage lot in the Republic Square taking into account that that number of carriages could be…