RIBOLOV U OPŠTINI ODŽACI

Dunav, zbog bogatstva ribom, predstavlja najatraktivniju lokaciju za pecanje. Obala je uglavnom kamenita i pristupačna celom svojom dužinom (od 1356-1367 km Dunava). Omiljeni tereni na Dunavu su: Dunavac (Golić), prevodnica, crpna pumpa, vikend naselje. Love se štuka, šaran, som, smuđ, bucov, bela riba, amur.. Od strane ribolovaca najposećeniji je Golić (ada Golić) sa svojim špornama…

LOVIŠTE “LALINSKE LIVADE” – Odžaci

Lovačko udruženje “Mostonga” gazduje lovištem “Lalinske livade” koje zauzima oko 95% teritorije opštine Odžaci i nalazi se na samom vrhu u Bačkoj po odstrelu zečije i srneće divljači, prepelica i fazana. Smeštaj lovaca može se organizovati u smeštajnim kapacitetima na teritoriji opštine Odžaci.

LOVIŠTE “KAMARIŠTE” – Odžaci

Lovište “Kamarište” odlikuje se bogatstvom divljači, prvenstveno krupne, kao što su: srna, divlja svinja kao i brojne sitne divljači. Lovište beleži značajne rezultate u trofejnom odstrelu veprova i srndaća a u svojoj ponudi ima i poligon za divlje svinje te je pogodno i za grupni lov. Smeštaj je moguć u Lovačkoj kući “Kamarište.”

IZLETI U PRIRODI – Odžaci

Nepregledna ravnica ispresecana kanalima, jezerima i ritovima idealna je za šetnju i boravak u prirodi. Bogojevski rit predstavlja prirodni nastavak zaštićenog prirodnog dobra Specijalni rezervat prirode Gornje podunavlje, čineći sa njim jedinstvenu ekološku celinu. Obuhvata očuvani kompleks vodenih i močvarnih ekosistema koji su zadržali svoju izvornost i autohtonost. Tu se nalazi Papić jezero, Zadružna bara,…

GALERIJA “RAFAILO MOMČILOVIĆ” – Deronje

„U srpskoj pa i evropskoj istoriji teško je pronaći tragičniju ljudsku i umetničku sudbinu od one koja se obrušila na anhimandrita i slikara Rafaila Momčilovića. Najpre je njegovo umetničko delo nepravedno podcenjeno i zaboravljeno, a taj nerasudni nemar dokrajčila je njegova mučenička smrt 1941. god.“ (D.Medaković). Društvo likovne kolonije „Sveštenomučenik Rafailo“ iz Deronja pokušalo je…

MUZEJSKA JEDINICA – Odžaci

Muzejska jedinica u Odžacima osnovana je u novembru 1980. godine i na taj način je amaterska zbirka podignuta na nivo muzejske jedinice. Do 1990. godine Zbirka se nalazila u sastavu Narodnog univerziteta ”Odžaci”, kada prelazi u sastav u Narodne biblioteke ”Branko Radičević”, gde se i danas nalazi. Kompleksnog je tipa i zavičajnog karaktera, sa arheološkom,…