VETRENJAČA – Bačka Topola

Na teritoriji Bačke Topole krajem 19-og veka su funkcionisale četri vetrenjače, ali do današnjeg dana preostala je samo jedna. Bačkotopolska vetrenjača spada u porodicu tipičnih vojvođanskih vetrenjača sa četiri etaže. Krajem 80-ih godina je sa originalne lokacije izmeštena na obalu jezera. Od 1987-e godine funkcioniše kao muzej i spomenik mlinskoj industriji našeg kraja. Trenutno je…

KOVAČKO-KOLARSKA RADIONICA – Bačka Topola

Zbog trgovišnog karaktera grada, kovači su u Bačkoj Topoli uvek bili priznate zanatlije. A četrdesetim godinama XX veka je u gradu funkcionisalo čak trideset i dve kovačke radionice. Njihova delatnost je bila veoma raznovrsna, bavili su se mnogim stvarima, od potkovanja konja do izrađivanja fijakera. Pošto su kola zajednički izrađivali kovači i kolari (kovači su…