SPOMEN GROBLJE – Sremska Mitrovica

Pored sremskomitrovačkog pravoslavnog groblja Nemci i ustaše su od 1941. do 1944. ubili oko 7950 ljudi i žena. Izmučene žrtve su bajonetima primoravane da same sebi kopaju raku. Na ovom prostoru je sahranjeno i 308 boraca narodnooslobodilačke vojske, koji su pali za oslobođenje Sremske Mitrovice, kao i 20 vojnika bugarske i 18 vojnika Crvene armije.…

GRADSKO STRELIŠTE – Sremska Mitrovica

Gradsko strelište “Stanko Paunović Veljko” – površine je 2600 m2 sa 8 mesta u zatvorenom vazdušnom strelištu i 20 mesta u otvorenom malokalibarskom strelištu.

POLJE LEGET – Šašinci

Istočno od Sremske Mitrovice, na oko 4 km od sela Šašinci, nalazi se polje Leget. Delovi Timočke divizije I poziva izvršili su 6. septembra 1914. prelaz i forsiranje reke save u cilju angažovanja jačih austrougarskih snaga. Iako se ovaj manevar završio porazom, za operaciju srpske vojske i saveznika imao je veliki značaj, vezujući jače neprijateljske…

RIBOLOV U OPŠTINI ODŽACI

Dunav, zbog bogatstva ribom, predstavlja najatraktivniju lokaciju za pecanje. Obala je uglavnom kamenita i pristupačna celom svojom dužinom (od 1356-1367 km Dunava). Omiljeni tereni na Dunavu su: Dunavac (Golić), prevodnica, crpna pumpa, vikend naselje. Love se štuka, šaran, som, smuđ, bucov, bela riba, amur.. Od strane ribolovaca najposećeniji je Golić (ada Golić) sa svojim špornama…