ЕТНО КУТАК АКТИВА ЖЕНА АКУД-а „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ – Тител

АКУД “Јован Поповић” основано је у зиму 1950. године и носи име Јован Поповић, рођеног Кикинђанина који је био учитељ у Тителу. Од тада до данас окупља заљубљенике у песму, игру и глуму. Организатор су многобројних фестивал и радионица. Најављеним групама је на располагању етно кутак постављен у просторијама АКУД-а, са поставком старог намештаја, алата…

„РИБОЛОВАЧКО ЦАРСТВО“ – Кикинда

Ово је изузетно атрактивна риболовна вода што говори и њено име “Риболовачко царство“. Ово језеро је настало ископом песка, а вода је ИИ категорије што представља изузетно чисту воду за војвођанске услове. Водена површина је око 11 хектара и обилује плићацима. Највећа дубина је 2,7 ма просечна око 1,8 м. Приобаље је обрасло трском али…

ЛОВИШТЕ ВИСОКА ГРЕДА – Мокрин

Ловачко удружење „Перјаница“ из Мокрина (општина Кикинда), газдује ловиштем „Висока греда“ укупне површине 14.751 ха, од чега ловне површине обухватају 13.796 ха. Ловачко удружење „Перјаница“ има 185 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште има следеће ловне објекте: 8 стабилних чека, 16 хранилишта за срне, 25…

ЛОВИШТЕ ВАРОШКИ РИТ – Кикинда

Ловачко удружење „Кикинда“ из Кикинде, газдује ловиштем „Варошки рит“ укупне површине 30.529 ха, од чега ловне површине обухватају 25.000 ха. Ловиште је равничарског типа. Ловиште се налази 250 км југо-источно од Будимпеште, 85 км југо-источно од Суботице , 90 км северо-источно од Новог Сада, 784 км северно од Солуна, 135 км северно од Београда  и…

ЛОВИШТЕ ЛИВАДЕ – Башаид

Ловачко удружење „Фазан“ из Башаида, општина Кикинда, газдује ловиштем „Ливаде“ укупне површине 7.546 ха, од чега 6.816 ха ловне површине. Ловачко удружење „Фазан“ из Башаида има 96 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту „Ливаде“ су срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште има следеће ловне објекте: 2 стабилне чеке, 3 хранилишта за срне,…

ЛОВИШТЕ ГЕЛИЈА – Банатско Велико Село

На делу територије Општине Кикинда, укупне површине 13.365 ха, од којих ловне површине обухватају око 11.000 ха. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан, пољска јаребица, препелица, грлица, гугутка и голуб гривњаш. Могућност смештаја туриста: у угоститељским објектима у Кикинди. Ловиштем газдује ЛУ „Граничар“.

СТАРО ЈЕЗЕРО – Кикинда

Кикинда има природно благо непроцењиве вредности – СТАРО ЈЕЗЕРО. Реч је о воденом комплексу укупне површине око 5,1 хектара удаљеном од самог центра града свега 500 метара. Након деценијске запуштености, пре пар година започела је ревитализација овог простора за који су генерације Кикинђана емотивно везани. Атрактивно је и здраво место за одмор, рекрацију и уживање.…

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО“ – Кикинда

Постојећа природна богатства комплекса наметнула је одређено компензационо решење тако што један део чини слободно рекреативну зону са шеталиштима, парковима, школом у природи са аутохтоним врстама зеленила, ливадама, цветњацима итд., док су на другом делу лоцирани објекти за ангажовано и слободно бављење спортом. У ту сврху изграђен је Спортски центар “Језеро” и пуштен у коришћење…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ – Мокрин

Пашњаци велике дропље представљају специјални природни резерват, који је представљен мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема, са ретким биљним и животињским врстама, међу којима се свакако својом атрактивношћу истиче велика дропља. Ово подручје је једино станиште ове птице у Србији и једно од ретких станишта исте у Европи и свету. Велика дропља је…