„РИБОЛОВАЧКО ЦАРСТВО“ – Кикинда

Ово је изузетно атрактивна риболовна вода што говори и њено име “Риболовачко царство“. Ово језеро је настало ископом песка, а вода је ИИ категорије што представља изузетно чисту воду за војвођанске услове. Водена површина је око 11 хектара и обилује плићацима. Највећа дубина је 2,7 ма просечна око 1,8 м. Приобаље је обрасло трском али…

ЛОВИШТЕ ВИСОКА ГРЕДА – Мокрин

Ловачко удружење „Перјаница“ из Мокрина (општина Кикинда), газдује ловиштем „Висока греда“ укупне површине 14.751 ха, од чега ловне површине обухватају 13.796 ха. Ловачко удружење „Перјаница“ има 185 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште има следеће ловне објекте: 8 стабилних чека, 16 хранилишта за срне, 25…

ЛОВИШТЕ ЛИВАДЕ – Башаид

Ловачко удружење „Фазан“ из Башаида, општина Кикинда, газдује ловиштем „Ливаде“ укупне површине 7.546 ха, од чега 6.816 ха ловне површине. Ловачко удружење „Фазан“ из Башаида има 96 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту „Ливаде“ су срна, зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште има следеће ловне објекте: 2 стабилне чеке, 3 хранилишта за срне,…

ЛОВИШТЕ ГЕЛИЈА – Банатско Велико Село

На делу територије Општине Кикинда, укупне површине 13.365 ха, од којих ловне површине обухватају око 11.000 ха. Понуда ловне дивљачи: срнећа дивљач, зец, фазан, пољска јаребица, препелица, грлица, гугутка и голуб гривњаш. Могућност смештаја туриста: у угоститељским објектима у Кикинди. Ловиштем газдује ЛУ „Граничар“.

СТАРО ЈЕЗЕРО – Кикинда

Кикинда има природно благо непроцењиве вредности – СТАРО ЈЕЗЕРО. Реч је о воденом комплексу укупне површине око 5,1 хектара удаљеном од самог центра града свега 500 метара. Након деценијске запуштености, пре пар година започела је ревитализација овог простора за који су генерације Кикинђана емотивно везани. Атрактивно је и здраво место за одмор, рекрацију и уживање.…

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО“ – Кикинда

Спортски центар „Језеро“ је смештен у северо-источном делу града и пружа велике могућности онима којима је потребна рекреација и одмор, идеалан је за припреме и тренинге спортских екипа, младих или оних који се тако осећају и воле спорт, рекреацију, шетњу и опуштање. У оквиру спортског центра ради омладинско насеље где су гостима који су тамо…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ – Мокрин

Пашњаци велике дропље представљају специјални природни резерват, који је представљен мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема, са ретким биљним и животињским врстама, међу којима се свакако својом атрактивношћу истиче велика дропља. Ово подручје је једино станиште ове птице у Србији и једно од ретких станишта исте у Европи и свету. Велика дропља је…

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – Кикинда

Основано као Народно аматерско позориште 1950. године, а од 1992. године професионално под називом Народно позориште – Кикинда. Делатност припремање и извођење представа. Народно позориште припреми 4 – 5 премијера и укупно изведе око 100 представа у сезони. Редовни термини су уторак и субота, али заказујемо представе и према потреби, пре свега за децу и…

МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ – КИКИНДА

Манастир Свете Тројице у Кикинди је задужбина Меланије Гајчић (1829-1912), богате наследнице чувене кикиндске  породице, која после смрти сина и унука гради храм, капелу, манастир као и кућу за духовнике манастира на месту данашње основне школе „Ђура Јакшић“. Манастир је започео свој духовни живот 1887. године као мушки манастир, а 1980. године, указом Владике, постаје…

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – Кикинда

Културни центар Кикинда, као установа од посебног интереса за град у креирању његове културне сцене, основан је ради: – припреме и реализације културних, образовних, едукативних и забавних програма, – активности које нису садржане у делатностима, програмима и активностима установа посебно за то основаних на територији општине Кикинда, – подстицања и промоције стваралаштва, – подршке у…